Poplatky

Proces vytvorenia obchodu sa začína 14 dňovým bezplatným spustením webstránky na testovacej doméne vasemeno.sashe.sk. Počas tohto obdobia si môžete nezáväzne vyskúšať všetky nastavenia a funkcie. Ak ste s webstránkou spokojný, vyberiete si balík služieb, od ktorého sa odvíja cena a webstránku si objednáte.

Poplatky za službu sa môžu skladať zo 4 častí.

Poplatok za doménu

Ak si doménu registrujete sami priamo u registrátora, ročný poplatok za doménu platíte jemu. Ak si doménu zakúpite cez nás, hneď po objednávke dostanete predfaktúru na ročnú prevádzku domény. Ceny domén podľa prípony nájdete tu ».
Až po uhradení tejto predfaktúry (kartou ihneď alebo prevodom nasledujúce dni) bude doména zaregistrovaná. Až do momentu zaregistrovania je doména voľná pre ostatných záujemcov. Doména bude plne funkčná do 24 hodín po zaplatení.

Poplatok za emailové schránky

Za emailové schránky v rámci balíka sa momentálne neplatí, ak by ste chceli schránky navyše, poplatok je 1,- EUR/mesiac za schránku.

Mesačný poplatok

Podľa zvoleného balíka služieb vám začneme účtovať mesačný poplatok. Jeho platba bude súčasťou SAShE faktúry, ktorá je vystavená vždy desiateho v mesiaci. Táto faktúra bude obsahovať platbu za aktuálny mesiac. Webstránku si objednáte napríklad 20.5., následne 10.6. obdržíte faktúru, ktorá bude obsahovať prevádzku webstránky od 20.5. do 20.6.

Provízia

Základný a štandardný balík sú spoplatnené aj formou provízie. Táto provízia bude takisto súčasťou každomesačnej faktúry zo SAShE.

Balíky služieb

Ceny balíkov aj so službami, ktoré obsahujú, nájdete tu».

Platobná brána

Transakčný poplatok platobnej bráne za uskutočnenú platbu kartou je 1,6%

Obchodné podmienky služby SAShE webstránky