Trendy

Určujte trendy na SAShE.sk a staňte sa jedným zo SAShE Trendsetterov! Trendy sú dlhodobé výbery vecí od jedného človeka. Spustením vlastného trendu máte možnosť nekonečne prezentovať svoj vkus, získavať fanúšikov a zarábať Koláče!

Trend budujete s cieľom stať sa SAShE Trendsetterom, niekým, kto určuje trendy, inšpiruje ľudí a pomáha redakcii SAShE.sk vytvárať kvalitné výbery vecí. 

Trend je váš neobmedzený výber vecí, ktoré spája podobná téma. Úspech trendu závisí na vašej šikovnosti a vkuse. Úspešný trend získava fanúšikov, ktorí si časom môžu na SAShE prezerať už len trendy od svojich obľúbených Trendsetterov. Pomáhate tak ľuďom orientovať sa na webe a nájsť originálne veci. Najväčším úspechom je predaj veci z vášho trendu, je to dôkaz, že váš vkus má na ľudí vplyv.