Vybavovanie zákaziek

Akonáhle kupujúci záväzne potvrdí svoju objednávku, predajcovi sa vytvorí nová zákazka. O nových zákazkách ste notifikovaní emailom, textom na hlavnej stránke vľavo hore a tiež ich nájdete pod ikonou "Môj obchod" v sekcii Zákazky. Novinkou sú upozornenia cez mobilné notifikácie.

Kupujúci môže v jednej objednávke objednať od viacerých predajcov, ale v momente objednávky sa táto rozdelí na viacero samostatných nezávislých zákaziek.

Zákazky môžete pod ikonou "Môj obchod", v sekcii Zákazky. Sú rozdelené podľa svojho statusu do jednotlivých záložiek.

 • Nevybavené - Všetky čakajúce zákazky
 • Nové - Zákazky čakajúce na vaše potvrdenie
 • Na zaplatenie - Zákazky čakajúce na zaplatenie kupujúcim
 • Na odoslanie - Zákazky čakajúce na odoslanie
 • Odoslané - Odoslané zákazky
 • Stornované - Zamietnuté a stornované zákazky
 • Všetky

 V zákazkách môžete vyhľadávať a v záložke Všetky nájdete tiež export zákaziek do formátu CSV.

Vybavenie/zamietnutie zákazky

Zákazka sa skladá z jednej, alebo viacerých položiek. Novú zákazku, teda balík, môžete potvrdiť manuálne, alebo si môžete zvoliť možnosť automatického potvrdzovania balíkov.

Zákazka môže byť od registrovaného užívateľa, kedy v detaile zákazky vidíte jeho SAShE meno. Ak namiesto užívateľského mena vidíte “Neregistrovaný”, je to zákazka od neregistrovaného užívateľa

 

Potvrdenie balíka predajcom

Nové balíky/zákazky potvrdzujete manuálne. Pokiaľ zákazku potvrdíte kompletne, znamená to, že máte k dispozícii všetky položky zákazky a potvrdzujete ich predaj kupujúcemu. 

Aktuálne je spustená testovacia prevádzka úpravy nepotvrdeného balíka. Každá zmena musí byť dopredu odkomunikovaná s kupujúcim. Svojvoľné úpravy balíka predajcom budú považované za porušenie pravidiel webu. Kupujúci bude o každej zmene informovaný e-mailom a svoj súhlas so zmenou potvrdí zaplatením / prevzatím balíka. Rovnako mu úprava balíka dáva možnosť balík nepreviazať / neuhradiť.

Pozor! Táto funkcia je spustená len pre obmedzený počet predajcov.

Všetci predajcovia majú pred potvrdením balíka naďalej možnosť znížiť poštovné (až na nulu). Kupujúcemu tak pri potvrdení prídu údaje na platbu v správnej výške.

Ak nemáte všetky položky, môžete potvrdiť, alebo zamietnuť individuálne každú položku. Ak zamietnete všetky položky, balík sa zamietne.

Ak nie ste prihlásený a nevybavíte zákazku do siedmich dní, tak sa vaše konto automaticky prepne do režimu Dovolenka.

Ak niektoré položky zamietnete a niektoré potvrdíte, kupujúci bude informovaný emailom. Má možnosť balík neuhradiť, alebo neprevziať. Je preto dôležité, aby ste mali s kupujúcim túto skutočnosť odkomunikovanú.

V momente potvrdenia balíka predajcom dochádza k Uzatvoreniu obchodu medzi predajcom a kupujúcim, teda momentu, kedy si SAShE nárokuje províziu za sprostredkovanie obchodu.

Pri potvrdení balíka sa odosiela predajcovi aj kupujúcemu sumarizačný email.

Ak predajca ponúka platbu dobierkou a kupujúci si daný spôsob platby aj zvolil, balík po potvrdení prechádza do stavu Čaká na odoslanie.

Ak je zvolený spôsob platby predom, balík prejde do stavu Čaká na zaplatenie. Kupujúcemu sú v sumarizačnom emaile odoslané podklady na platbu, nájde ich vo svojej sekcii Objednávky. Po zaplatení a zaevidovaní platby predajca označuje tento balík ako Zaplatený a prechádza do stavu Čaká na odoslanie.

Po kliknutí na Nastaviť ako odoslaný vám systém ponúkne medzikrok, v ktorom máte možnosť vyplniť adresu na sledovanie zásielky/podacie číslo

Pokiaľ bol balík zasielaný Kuriérom alebo cez Zásielkovňu, dostanete možnosť vyplniť Adresu na sledovanie zásielky. Ak bol zasielaný cez Slovenskú Poštu, systém vám ponúkne možnosť vyplniť Podacie číslo. V prípade, že tento údaj vyplníte, Kupujúcemu bude odoslaný spolu s potvrdením o odoslaní zásielky.

Kliknutím na Potvrdiť odoslanie alebo Potvrdiť bez adresy na sledovanie/ podacieho čísla, balík prechádza do konečného stavu Odoslaný

Automatické potvrdzovanie balíkov

Pokiaľ si zvolíte automatické potvrdzovanie, všetky nové balíky/zákazky sú potvrdené okamžite, automaticky a kompletne. Túto možnosť nájdete v sekcii Nastavenia. Ak si ju zaškrtnete, z procesu vybavovania zákaziek vypadne krok potvrdzovania balíka.

Automatické potvrdzovanie je určené pre zabehnuté obchody s jednoduchším modelom predaja a hlavne pre tie, ktoré majú vo svojom obchode poriadok, teda majú v ponuke len veci, ktoré sú dostupné, alebo ich vedia vyrobiť.

Výhodou tejto možnosti je rýchlosť, nakoľko vám odpadne jeden celý krok a úspešnosť zaplatenia. Kupujúci je motivovaný zaplatiť ihneď, v momente objednávky, v procese nákupu. Priamo v objednávke sa mu zobrazia údaje na platbu. Nie je tam žiadny čas, kedy by si mohol nákup rozmyslieť. 

Automatickým potvrdením balíka dochádza k Uzatvoreniu obchodu, teda vzniká povinnosť predajcu uhradiť províziu za sprostredkovanie predaja.

Pri platbe dobierkou balík po automatickom potvrdení prechádza priamo do stavu Na Odoslanie. Platba prevodom balík posúva do stavu Čaká na zaplatenie. Kupujúcenu sú podklady na platbu zaslané aj v sumarizačnom emaile, ako pri manuálnom potvrdzovaní.

Pozor! Automatické je len potvrdenie zákazky, všetky ostatné kroky, teda označenie balíka ako Zaplatený a následne Odoslaný, musíte potvrdiť manuálne. Takýto balík je samozrejme možné stornovať, tak ako doteraz.

Automatické potvrdzovanie je jediná možnosť, ako zaviesť napr. okamžitú platbu kartou. Vo vzdialenej budúcnosti by na tento spôsob potvrdzovania mali prejsť všetci predajcovia.

 

Zákazka od neregistrovaného užívateľa

Zákazníci môžu na SAShE nakupovať aj bez registrácie. Mnohých odrádzala povinná registrácia, preto predpokladáme, že jednoduchý nákup bez registrácie zvýši počet objednávok. Objednávky od neregistrovaných užívateľov budú prebiehať nasledovne.

Predajca dostane notifikáciu o novej zákazke. Po kliknutí na novú zákazku uvidí namiesto mena užívateľa, „Neregistrovaný“. 

 

 

Po potvrdení objednávky predajcom, kupujúci dostane notifikáciu na e-mail, ktorý uviedol pri objednávke. V e-maili mu zašleme unikátny link Zobraziť stav objednávky, kde môže sledovať konkrétnu objednávku a písať si tu priamo s predajcom.

Pokiaľ by mal predajca otázky k objednávke, môže kupujúceho kontaktovať cez Napísať správu kupujúcemu v detaile objednávky. Odpoveď od neregistrovaného užívateľa príde klasicky do pošty predajcu, kde si môže pozrieť celú konverzáciu.

Kupujúcemu bude o každej novej pošte odoslaná notifikácia na email s unikátnym linkom, kde si môže poštu prečítať , odpovedať na ňu a pripojiť prílohu.

 

Nákup bez registrácie sa viaže k e-mailu, teda pokiaľ si neregistrovaný užívateľ objedná znova a použije rovnaký e-mail, v detaile objednávky si ho budete môcť overiť rovnako, ako registrovaného užívateľa.

Dodacie lehoty

Predajca je povinný potvrdiť balík vo svojom záujme v čo najkratšom možnom čase. Ak po pár dňoch predajca balík nepotvrdí, kupujúci môže požiadať o stornovanie.

Ak predajca zákazku nevybaví do siedmych dní, jeho konto sa automaticky prepne do režimu Dovolenka

Predajca je povinný dodržať dohodnutú dobu dodania, podľa nastavenej dostupnosti jednotlivých položiek balíka. Ak majú položky balíka rozdielnu dobu dostupnosti, môže sa s kupujúcim dohodnúť na postupnom odoslaní položiek balíka.

Dôležité: Ak predajca nedodrží dohodnutú dobu dodania, kupujúci má možnosť udeliť mu verejné hodnotenie, ktoré je dostupné a veľmi navštevované prípadnými ďalšími kupujúcimi.

 

Reakčná doba a doba odoslania

V obchode predajcu sa zobrazujú hodnoty, ktoré informujú o tom, ako rýchlo predajca reaguje na poštu, potvrdzuje a odosiela balíky. Tieto hodnoty sa zobrazujú len predajcom, ktorí odpovedajú veľmi rýchlo, na základe skutočných údajov.


Reakčná doba je výsledkom toho, ako rýchlo predajca odpovedá na poštu kupujúcich a potvrdzuje balíky. Výsledná hodnota je kombináciou týchto dvoch hodnôt, pričom do úvahy je braná prevažne väčšia z nich. Pokiaľ výsledná hodnota ukazuje, že predajca odpovedá/potvrdzuje veľmi rýchlo, teda do 1, 2 alebo 3 hodín, v ľavej časti pod jeho profilovou fotkou sa zobrazí info: „Reaguje do 1/2/3 hodín“.


Doba odoslania sa počíta až po zaplatení balíka. Ráta sa osobitne pre rôzne dostupnosti výrobkov na základe balíkov v ktorých bola príslušná dostupnosť najväčšia. Napríklad, ak si kupujúci objedná výrobok skladom a výrobok na objednávku s výrobou do 3 dní, tak sa čas odoslania tohto balíka zaráta k dobe odoslania výrobkov na objednávku s výrobou do 3 dní.

Hodnoty pre dobu odoslania sa zobrazujú v pravej časti pod cenou vecičky. Počítajú sa len pri prvých troch možnostiach dostupnosti:

 •  Skladom: „Zvyčajne odosiela do 1/2 dní po zaplatení“
 • Na objednávku, vyrobím do 3 dní: „Zvyčajne odosiela do 1/2 dní po zaplatení“
 • Na objednávku, vyrobím do týždňa: „Zvyčajne odosiela do 2/3 dni po zaplatení“

 

Pri výpočtoch neberieme do úvahy extrémne hodnoty, teda výsledkom je, ako rýchlo predajca reaguje/potvrdzuje, alebo odosiela väčšinou. Nie je to len priemer jeho časov. Cieľom je, aby bola táto informácia aktuálna, preto sa počíta len určité množstvo posledných správ/balíkov.

V prípade, že predajca nechce, aby bola reakčná doba, alebo doba odoslania zobrazená v jeho galérii, môže ju jednoducho vypnúť cez Nastavenia, v časti "Iné nastavenia". 

Výroba na zákazku

Ak vás kupujúci kontaktuje s požiadavkou na vecičku podľa jeho predstáv, máte k dispozícii nástroje, pomocou ktorých viete aj takúto zákazku vybaviť. 

O detailoch vecičky sa môžete dohodnúť s kupujúcim cez SAShE poštu. Vecičku môžete nahodiť ako rezervovanú a poslať kupujúcemu notifikáciu, že ju môže zaplatiť a vy môžete začať vyrábať. Rezervovanú vecičku si môže kúpiť iba kupujúci, na ktorého užívateľské meno ste vecičku rezervovali.

Poštou sa dajú posielať aj fotografie (ako prílohy), takže môžete priebeh výroby s kupujúcim konzultovať. 

Aby ste sa vyhli neserióznym kupujúcim, odporúčame vám pri výrobe na zakázku žiadať platbu za vecičku vopred a pozrieť si pred potvrdením objednávky históriu kupujúceho. 

Kupujúci môžu svoje dopyty písať aj do špeciálnej sekcie SAShE fóra "Hľadám niečo špeciálne", ktoré môžete sledovať a reagovať na ne s ponukou. 

Výmena osobných kontaktných údajov a dohadovanie obchodu, ktorý bol dohodnutý prostredníctvom SAShE je porušením Podmienok používania webu. Všetky obchody dohodnuté vďaka SAShE by mali byť preto zaplatené cez SAShE, ktorému patrí provízia z predaja.

Prosíme vás preto pre dodržanie týchto podmienok a zásad slušného obchodovania. SAShE existuje a dáva priestor predajcom práve vďaka províziám, nedostáva žiadne iné dotácie, nemá investorov, ani nezarába na reklame.

V prípade, že je výmena osobných údajov z pádneho dôvodu nevyhnutná, oslovte prosím SAShE redakciu pomocou kontaktného formulára

Storno zákazky

Ak uzatvorený obchod neprebehol, teda napríklad kupujúci svoj balík neuhradil v stanovenej lehote ani napriek upozorneniam, alebo kupujúci neprebral balík na dobierku a k odovzdaniu tovaru ani peňazí nedošlo, predajca má možnosť požiadať redakciu o prešetrenie stavu a komunikácie s kupujúcim.

Túto možnosť nájde predajca v menu Zobraziť možnosti balíka ako Žiadosť o storno. Súčasťou žiadosti je opísanie dôvodu pre ktorý obchod neprebehol. Dôvod žiadosti bude použitý ako hodnotenie kupujúceho. Dôvod možno stručne opísať v popise žiadosti a je povinný len v prípade, že predajca zvolí ako dôvod možnosť Iné.

Pri žiadosti o storno je možné zaškrtnúť políčko vrátiť veci späť do ponuky. Toto navýši počet ks k dispozícii o stornovaný počet ks, v prípade schválenia žiadosti o storno.

Po odoslaní žiadosti bude preverená komunikácia medzi predajcom a kupujúcim. Na základe toho bude storno potvrdené alebo zamietnuté. Redakcia vybavuje tieto žiadosti priebežne, max. do 1-2 pracovných dní.

Ak boli provízie za stornovaný balík už predajcovi vyfakturované, budú mu vrátené formou odpočtu z najbližšej faktúry.

Riešenie problémov s predajom

Všetky problémy vzniknuté s nákupom alebo doručením vecí je treba riešiť pomocou internej Pošty priamo s kupujúcim, ktorý si od vás vec objednal. SAShE.sk je len sprostredkovateľom predaja a nevstupuje do vzťahu predajca-kupujúci, teda nenesie právnu zodpovednosť za uhradenie, či doručenie tovaru. Samozrejme ako sprostredkovateľ je SAShE maximálne nápomocné pri riešení problémov vo vzťahu predajca-kupujúci.

Pred potvrdením zákazky si môžete kliknúť na Hodnotenie kupujúceho, v ktorej nájdete varovanie alebo pozitívne hodnotenie od ostatných predajcov, u ktorých kupujúci nakúpil. 

Promptná komunikácia s kupujúcim je najlepší spôsob, ako predísť nedorozumeniam počas nákupu. Ak si kupujúci u vás objednal, odporúčame s ním nadviazať komunikáciu cez internú Poštu a informovať ho, že čakáte na jeho platbu a vec pošlete/koľko bude trvať výroba na zákazku atď. 

Pokiaľ kupujúci objednávku 7 dní neuhradí, systém vám ponúkne môžnosť poslať kupujúcemu automatické upozornenie. Upozornenie môžete poslať kliknutím na link v Možnostiach balíka vo vašich Objednávkach. 

Ak po niekoľkých dňoch kupujúci nezareaguje na Poštu ani systémové upozornenie, odporúčame vám informovať kupujúceho o tom, že sa chystáte požiadať o storno objednávky a potom objednávku stornovať. Informácie o stornovaní nájdete v tomto článku.

Z našej skúsenosti plynie, že pokiaľ má niekto záujem vec kúpiť, učiní tak promptne, bez dlhého čakania alebo komplikácií. Samozrejme, môžu sa prihodiť rôzne životné situácie. Dlhé, nevysvetlené otáľanie má však väčšinou špekulatívny zámer. 

SAShE.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu Balíkov zo strany Kupujúcich, ani za ich zasielanie zo strany Predávajúcich. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie Predajca.

Vystavovanie faktúr

SAShE.sk poskytuje predajcovi, ktorý má vyplnené svoje fakturačné údaje (IČO alebo DIČ), jednoduché rozhranie na vystavenie faktúr pre svojich kupujúcich. Túto voľbu je možné nájsť v Možnostiach balíka - link Vystaviť faktúru. Predajca má možnosť vyplniť, resp. upraviť predvyplnené údaje faktúry. Do faktúry sa použijú predávajúceho aj kupujúceho fakturačné údaje ak ich má vyplnené.

Vystavenú faktúru je následne možné stiahnuť vo formáte PDF a uložiť, alebo vytlačiť. Faktúru si môže stiahnuť a vytlačiť aj kupujúci v sekcii Objednávky. Faktúru je možné exportovať do účtovného systému POHODA. Faktúru je možné vystaviť aj ak je predajca platca DPH.

SAShE.sk nezodpovedá za archivovanie vystavených faktúr, odporúčame predajcom aby si faktúry sťahovali priebežne.

K vystavenej faktúre žiaľ nie je zatiaľ možné vystaviť dobropis.

Export dát

Ak si chcete exportovať dáta týkajúce sa vášho predaja, môžete si vybrať z rôznych exportov. Pod ikonou "Môj obchod" kliknite na Zákazky a tam nájdete záložku "Export". 

Na výber máte: 

 • export balíkov do EPH
 • export balíkov do csv.
 • export predaných položiek do csv. 
 • export do Pohody 
 • hromadná tlač faktúr 
 • export do Superfaktúra 
 • export cez API 

Prepojenie so systémom SuperFaktúra

Správu zákaziek a faktúr na SAShE je možné prepojiť so systémom SuperFaktúra. 

Aby ste svoj účet na SuperFaktúre prepojili so SAShE, potrebujete poznať svoj API e-mail a API kľúč. Tieto údaje nájdete po prihlásení sa do svojho účtu na SuperFaktúre v nástrojoch pod záložkou API prístup. Je potrebné vpísať ich do prílušných políčok na SAShE v sekcii Nastavenia, časť SuperFaktúra. 

V prípade, že máte pod jedným účtom na SuperFaktúre prihlásených viacero spoločností je potrebné, aby ste v nastaveniach vyplnili aj Company_ID. Ak máte prihlásenú len jednu spoločnosť, tento údaj nie je potrebné uvádzať.

V druhom kroku vám systém ponúkne možnosť zvoliť si Typ, bežná alebo zálohová faktúra, zvoliť si Dátum na faktúre, aktuálny dátum alebo dátum z dátumu objednávky a uviesť Identifikátor číselníka, ktorý nájdete vo svojom účte na SuperFaktúre v časti Nastavenia - Aplikácia - Číselníky. V SAShE konte sa vám zobrazí po kliknutí na "Zobraz možnosti" vpravo.

Po vložení a uložení týchto údajov budete mať možnosť importovať do SuperFaktúry všetky potvrdené zákazky. Pre importovanie zákazky kliknite v Zákazkách na "Viac možností balíka" a zvoľte si "Importovať do SuperFaktúry". 

Faktúra sa automaticky importuje, bude obsahovať všetky informácie o zákazníkovi, informácie o objednaných položkách a variabilný symbol - tak, ako je to evidované na SAShE.

API prepojenie s vaším e-shopom

S viacerými predajcami máme realizované API prepojenie medzi ich e-shopom a ich SAShE obchodom. Toto prepojenie riešime individuálne, podľa požiadaviek predajcu.

Pomocou tohto prepojenia si môžete prepojiť systém evidencie skladových zásob, objednávok a faktúr tak, aby sa vám objednávky zo SAShE automaticky synchronizovali.

V prípade, že takýto systém používate a chceli by ste ho prepojiť s vaším SAShE obchodom, tak sa nám ozvite cez kontaktný formulár

Export do EPH

Slovenská pošta ponúka aj možnosť prepojenia elektronického podacieho hárku (EPH) s internetovým obchodom. Táto funkcia je vhodná hlavne pre tých predajcov na SAShE, ktorí aktívne využívajú službu ePodací hárok a zásielky odosielajú cez Slovenskú poštu.

 

Jedna exportovaná zákazka na SAShE do EPH = jeden samostatný EPH. Každá ďalšia zákazka je ďalší samostatný EPH. Je však možné nastaviť aj hromadný podaj, ako nato, sa dozviete nižšie.

 

Nastavenie

Aby ste svoj účet na Slovenskej pošte prepojili so SAShE, potrebujete poznať svoj API userID a API kľúč. Tieto údaje nájdete po prihlásení sa do svojho účtu na ePodací hárok - Nastavenia - WebEPH API. Údaje je potrebné zapísať do príslušných políčok na SAShE v sekcii Nastavenia, časť EPH.

 

Nastavenie na stránke Slovenskej pošty:

 

Nastavenie na SAShE:

 

 

Export

Samotný export do EPH už spravíte jednoducho - nájdete ho pri každej zákazke po rozkliknutí Zobraziť možnosti balíka. Po kliknutí na Importovať do EPH sa zásielka automaticky zapíše do samostatného podacieho hárka. Tento hárok nájdete v ePodací hárok medzi Odoslanými hárkami ako NEPODANÉ. Hárok si otvoríte a tam už nájdete Adresné štítky, ktoré si ľahko vytlačíte a nalepíte na zásielku. Ušetríte čas a nemusíte nič prácne vypisovať.

 

 

Ak máte denne veľký objem zákaziek, je pre vás vhodný hromadný podaj. Pri hromadnom podaji postupujete nasledovne - pod ikonou "Môj obchod" kliknite na Zákazky a tam nájdete záložku "Export". Po vyselektovaní zákaziek, ktoré chcete odoslať, ešte vyberiete možnosť, či chcete zásielky importovať ako doporučený list alebo balík. Ak už nepotrebujete doplniť žiadne dodatočné údaje do podacieho hárku, kliknete na Export. Ak údaje ešte dopĺňate (hmotnosť, platba kartou a pod.), kliknete na Stiahnuť. Hárok následne importujete na stránke Slovenskej pošty a doplníte dodatočné informácie.

 

1. krok:

 

 

2. krok:

 

 

Ak chcete ešte podací hárok dodatočne upraviť, kliknete na Stiahnuť. Hárok následne ľahko importujete na stránke Slovenskej pošty a doplníte údaje, aké potrebujete.

Hodnotenie kupujúceho

Každý predajca má možnosť vyjadriť spokojnosť s kupujúcim, alebo naopak upozorniť na neseriózneho kupujúceho, ktorý napríklad neprebral balík na dobierku cez Hodnotenie kupujúceho v detaile objednávky.

Možnosti hodnotenia sú len tieto predvyplnené:

 • Všetko OK
 • Rýchla úhrada
 • Zložitejšia komunikácia
 • Neuhradené vôbec
 • Storno dohodou
 • Neprebratá dobierka
 • Neuhradené v termíne - nakoniec OK
 • Nereaguje na poštu, upozornenie
 • Odstúpenie od zmluvy
 • Reklamácia

Do hodnotenia kupujúceho je použitý aj dôvod, ktorý predajca volí v Žiadosti o storno.

Pokiaľ predajca najskôr udelí hodnotenie kupujúceho v detaile objednávky a potom ho v žiaodsti o storno zmení, uloží sa to hodnotenie, ktoré udelil ako posledné

 

Predajca má možnosť pozrieť si staršie hodnotenia kupujúceho od ostatných predajcov, u ktorých nakúpil.

Hodnotenia kupujúceho si môže pozrieť pri každej novej zákazke, vedľa mena kupujúceho cez Overiť kupujúceho. Kupujúci, ktorý má väčší počet stornovaných objednávok je označený výkričníkom

K hodnoteniam kupujúceho sa môže dostať aj pri oslovení kupujúcim internou poštou cez História kupujúceho.  

Hodnotenie predajcu

Každý kupujúci má možnosť vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť s predajcom, u ktorého si vytvoril objednávku. Môže tak urobiť aj vtedy, ak objednávka nebola dokončená a tovar mu predajca neodoslal.

V takomto prípade je možnosť ohodnotiť predajcu sprístupnená až po uplynutí jedného mesiaca od potvrdenia objednávky. Ak bola objednávka odoslaná, kupujúci môže publikovať hodnotenie hneď, avšak najneskôr tak môže urobiť do dvoch rokov od objednávky. 

Ak máte spokojných kupujúcich, odporúčame vám ich vyzvať, aby vám zanechali hodnotenie v profile. Nasmerujte ich do Objednávok pod ikonou "Môj účet", kde sa môžu vyjadriť k spokojnosti s vaším produktom. 

Hodnotenie je verejné, zobrazuje sa v profile predajcu a predajca sa k nemu môže vyjadriť. 

Kupujúci sú o tejto možnosti informovaní v ich sekcii Nápovedy.

Ďalšie možnosti balíka

K balíku je cez menu balíka možné:

 • Pred potvrdením balíka je možné znížiť poštovné - až na nula
 • Napísať internú poznámku viditeľnú len pre predajcu
 • Poslať žiadosť o storno balíka
 • Ak balík nie je zaplatený a od potvrdenia už uplynulo viac ako 7 dní, je možné poslať kupujúcemu neosobnú (odosiela ju SAShE) pripomínajúcu výzvu na uhradenie balíka
 • Vystaviť/Upraviť faktúru
 • Uložiť podacie číslo - toto číslo sa zobrazí aj kupujúcemu a ten môže pomocou neho sledovať zásielku
 • Zobraziť prehľadne poštu s kupujúcim
 • Hodnotiť kupujúceho

Platba univerzálnou darčekovou poukážkou

Univerzálne SAShE darčekové poukážky sú novinka a sú dostupné od Októbra 2015. 

Univerzálne SAShE darčekové poukážky si u vás kupujúci môžu uplatniť iba ak ponúkate aj platbu prevodom na účet.

Ak teda neponúkate tovar výhradne len na dobierku, nemal by v tom byť žiaden problém.

Prebehne to takto:

 • Zákazník má univerzálnu darčekovú poukážku v hodnote 20/30/50/100 EUR s unikátnym kódom. 
 • Vašu vecičku si zákazník vloží do košíka a prejde do objednávky. Pri vypĺňaní adresy doručenia vyplní aj políčko "Kód poukážky"
 • Systém zaznamená použitie poukážky
 • Vám príde objednávka s poznámkou, že zákazník použil poukážku
 • Poukážka sa samozrejme vzťahuje na celú objednávku aj s poštovným

Ak si zákazník objedná za viac, ako bol jeho kredit na darčekovej poukážke, tak vám systém do poznámky napíše, že časť očakávanej platby vám príde zo SAShE bankového účtu a druhá časť vám príde od zákazníka. Platby prídu pod rovnakým variabilným symbolom. 

Ak si objedná za menej, ako jeho kredit na poukážke, tak vám príde iba jedna kompletná platba zo SAShE bankového účtu. 

Systém by mal fungovať jednoducho a bezproblémovo. Ak by od vás zákazník potreboval návod na použitie univerzálnej darčekovej poukážky, môžete ho nasmerovať na tento link: www.sashe.sk/poukazky

Univerzálne poukážky sa dajú zakúpiť na adrese www.sashe.sk/chcem/poukazky, rýchlo a jednoducho. 

Predajca vystavuje faktúru ako doteraz, kupujúci = odberateľ je ten kto vec objednal, poukážka je len iný spôsob platby. To platí aj pri rozdelenej platbe, ak kupujúci objedná za viac ako je suma poukážky.

V prípade neskorších problémov, ak sa predajca s kupujúcim dohodne na vrátení platby (napr ak ide o storno),  predajca vracia vždy celú (alebo podľa dohody s kupujúcim) sumu, ktorú obdržal, priamo na účet kupujúceho - je jedno či ju dostal od redakcie, alebo časť od redakcie a časť od kupujúceho. 

Všetky vzťahy medzi Nákupcom poukážky, Držiteľom poukážky, predajcom SAShE.sk a SAShE s.r.o. upravujú tieto obchodné podmienky.

 

Barter - výmenný obchod

Barter je možnosť výmeny výrobkov medzi dvoma predajcami bez platenia.

Predajcovia si u seba navzájom po dohode cez správu objednajú výrobky v rovnakej hodnote. Objednávka prebehne štandartným spôsobom, po objednaní však ani jeden predajca objednávku neuhradí, priamo si vzájomne zašlú výrobky.

Obidvaja predajcovia potom uhradia províziu z bartra v rámci svojej bežnej faktúry, ako keby si za výrobky navzájom i zaplatili. Z tohto dôvodu nemôžu mať výrobky nulovú cenu.

Dočasné zatvorenie obchodu

Je možné dočasne zatvoriť svoj obchod na SAShE a nastaviť si jeho automatické otvorenie. Je to celkom praktické, pokiaľ sa chystáte byť na istú dobu odcestovaní a nebudete mať možnosť manažovať svoj predaj. 

Váš obchod sa prepne do automatického režimu "Dočasné zatvorenie obchodu", pokiaľ nie ste prihlásený a do siedmych dní neodpoviete na poštu, alebo nevybavíte zákazku. Toto nastavenie si môžete vypnúť v nastaveniach vášho profilu, podľa návodu uvedeného nižšie. 

Ak si chcete nastaviť dočasné zatvorenie obchodu, tak máte tri možnosti:

 

 1. môžete si v obchode zverejniť len oznam (Nastavenia obchodu - Upozornenia) a nechať vaše výrobky aktívne
 2. môžete vaše výrobky dočasne deaktivovať (Nastavenia obchodu - Dočasné zatvorenie obchodu). Ak si výrobky dočasne deaktivujete, nebudú viditeľné vo vašom obchode, nikde inde na SAShE a nebudú sa dať vložiť do košíka. Taktiež nebudete dostávať zákazky. 
 3. môžete skryť výrobky na objednávku. V obchode vám ostanú len výrobky, ktoré máte skladom.

 

Ak si nastavíte "Dočasné zatvorenie obchodu", vo vašom obchode sa zobrazí veľký oznam. Zákazníkom sa zobrazí dátum, kedy bude váš obchod znovu aktívny. Upozornenie bude viditeľné aj v detaile každého výrobku. Do príslušných políčok (Nastavenia obchodu - Dočasné zatvorenie obchodu) uvediete začiatok a koniec vášho zatvorenia obchodu. Môžete napísať text, ktorý sa zobrazí vašim kupujúcim. Ak políčko nevyplníte, tak sa vo vašom obchode automaticky zobrazí len text: "Dočasné zatvorenie obchodu do..."

Po ukončení sa výrobky automaticky vrátia do ponuky a zároveň sa oznam o zatvorení obchodu automaticky zruší.

 

Upozornenie: Vaše výrobky sa dočasne deaktivujú/aktivujú do 1 hodiny od zmeny nastavenia.

Zatvorenie obchodu je možné predčasne zrušiť vo vašom obchode kliknutím na odkaz "Ukončiť" priamo v ozname.

 

Skryť výrobky na objednávku

Toto nastavenie vám umožní dočasne stiahnuť z ponuky výrobky, ktoré vyrábate na objednávku. Aktívne ostanú iba výrobky, ktoré máte skladom. 

Môžete ho zvoliť ako doplnok k nastaveniu Dočasné zatvorenie obchodu, alebo si ho zvoliť len samostatne, keď chcete predávať iba výrobky, ktoré máte skladom. 

Možnosť skryť produkty nájdete v sekcii „Moje výrobky“. Kliknete na „Skryť produkty na objednávku“ vľavo dole a systém automaticky skryje všetky produkty, ktoré nie sú skladom. Ak tieto produkty už má niekto v košíku, bude ich môcť stále objednať, aj keď sú skryté z ponuky.

Keď budete chcieť výrobky vrátiť do ponuky, kliknete na „Aktivovať produkty na objednávku“ a výrobky sa vám automaticky vrátia do ponuky. 

Výrobky sa aktivujú/deaktivujú ihneď.