Provízia

Vytvorenie obchodu, vkladanie tovaru, ako i všetky služby súvisiace s propagáciou vecí (kolekcie, trendy, výklady, výťahy, tematické výbery redakcie, žurnály, propagácia na Facebooku) sú na SAShE.sk poskytované zdarma.

Výška provízie

SAShE.sk si však za každý uzatvorený obchod nárokuje províziu 12% z ceny predaného výrobku (10% pre SAShE + DPH). Z ceny poštovného sa provízia neplatí.

K provizovaniu za sprostredkovanie predaja na SAShE.sk z ceny predaného výrobku dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, t.j. momentom potvrdenia kompletnej zákazky predávajúcim, resp. potvrdenia nekompletnej zákazky kupujúcim (v prípade, že predajca nemal niektorú z objednaných vecí k dispozícii a došlo tak k úprave objednávky).

Jednoducho povedané, províziu platíte až keď niečo na SAShE reálne predáte.

Ceny vecí, ktoré predávate na SAShE.sk budú teda ponížené o 12%, na toto treba myslieť pri cenotovorbe (napríklad v prípade, že nastavíte cenu Veci 5 EUR, provízia bude činiť 0,6 EUR, zostane vám teda čistý zisk 4,40 EUR).

Ceny, za ktoré predajca ponúka svoje Veci na SAShE.sk sú konečné ceny aj s províziou, ktorú nasledne predajca uhrádza SAShE. Kupujúci nakupujú na SAShE.sk za plné ceny a tieto ceny predajcovi uhrádzajú. Cena veci však nezahŕňa poštovné, ktoré je k nákupu prorátané vo finálnej časti objednávky v závislosti na cene poštovného, ktorú si určuje konkrétny predajca.

Platba provízií

Provízie sú fakturované predajcovi zo strany SAShE.sk vždy hromadne, raz za mesiac, k 10. dňu mesiaca a to za celý predchádzajúci mesiac. SAShE teda postupne počas mesiaca eviduje každému Predajcovi všetky predaje a provízie z nich. Faktúra je Predajcovi zasielaná emailom a nájde ju aj priamo na stránke, po prihlásení sa v sekcii Provízie. Provízia je fakturovaná ako 10% + DPH, SAShE s.r.o. je plátca DPH.

Splatnosť faktúry je 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail predávajúceho, tj do 24. dňa v mesiaci. Prehľad o províziách za jednotlivé predané výrobky máte možnosť nájsť v sekcii Provízie pod ikonou "Môj obchod" vždy po prihlásení.

Faktúra za provízie je vystavená len v prípade, že jej výška dosiahne minimálnu hladinu 2 EUR. V opačnom prípade sa provízie prenášajú do nasledujúceho mesiaca a faktúra je vystavená až po dosiahnutí tejto hladiny.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má SAShE.sk právo obmedziť predajcovi poskytovanie služieb, zamädziť vkladanie vecí, a deaktivovať predajnú galériu z dôvodu neuhradenia faktúr. V prípade že má predajca viacero účtov, SAShE má právo deaktivovať všetky tieto účty.

 

Platba provízií QR kódom

 

Vaše faktúry za provízie na SAShE môžete platiť pomocou QR kódu. Je to veľmi rýchly a pohodlný spôsob platenia, pretože nemusíte zadávať platobné údaje, stačí vám ich naskenovať.

Na to, aby ste mohli zaplatiť pomocou QR kódu, musíte si najprv inštalovať mobilnú aplikáciu vašej banky. Skoro všetky aplikácie slovenských bánk dokážu vytvárať platby skenovaním QR kódu, tabuľku s prehľadom nájdete v spodnej časti článku. 

Na vytvorenie platby skenovaním QR kódu si otvorte mobilnú aplikáciu vašej banky a zapnite funkciu skenera. Smartfón namierte na QR kód a do pár sekúnd by sa vám mal vytvoriť platobný príkaz zo všetkými údajmi (IBAN, variabilný symbol, cena). Údaje skontrolujte, platbu potvrďte a hotovo!

 

 

Každá aplikácia má skener umiestnený inde, tu je príklad umiestnenia skenera Tatra banky, VÚB a Fio banky. 

 

 

Pozrite sa, či mobilná aplikácia vašej banky vie vytvoriť platbu pomocou skenovania QR kódu:

 

Banka Možnosť vytvorenia platby skenovaním QR kódu Názov aplikácie 
Tatra banka áno Tatra banka
Slovenská sporiteľňa áno Platby
Fio banka áno Smartbanking
VÚB  áno VÚB Mobil Banking
Raiffeisen nie Raiffesen Bank SK
ČSOB áno SmartBanking
OTP áno OTP Banka
Prima banka áno Peňaženka
Poštová banka áno Poštová banka
Uni credit  áno SmartBanking SK

 

Vrátenie provízie

Predajca má v prípade storna Objednávky možnosť požiadať SAShE.sk o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu. SAShE.sk môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim priznať vrátenie provízie. Toto vrátenie je uskutočnené až v rámci najbližšej mesačnej fakturácie vždy len formou odpočtu z faktúry.

SAShE.sk odporúča Predajcom zažiadať o Storno vždy do 10-teho v danom mesiaci, kedy prebieha fakturácia provízií. Storná, ktoré budú schválené po tomto dátume budú odpočítané až z faktúry vystavenej v ďalšom mesiaci a Predajca je povinný v aktuálnom mesiaci províziu uhradiť napriek tomu, že bola stornovaná.