Čo na SAShE patrí

SAShE je zamerané na predaj nového, ručne vyrábaného tovaru. Okrem toho je dovolené ponúkať tvorivé kurzy s výukou výtvarných, kreatívnych alebo remeselných techník. Predajca tiež môže predávať poukážky na neskorší nákup jeho tovaru alebo kurzov.

Samostatnú sekciu tvorí ponuka materiálu, pomôcok, nástrojov, literatúry určených na kreatívnu tvorbu.

Aké sú teda podmienky?

Ponúkaný tovar musí byť vždy autenticky vyobrazený na priloženej fotografii, s konkrétnou cenou a zadefinovanými vlastnosťami.

Predajca môže ponúkať svoj vlastnoručne vyrobený tovar, resp. tovar vyrobený pomocou nástrojov a strojov, ktoré má k dispozícii. Ak sa na výrobe podieľa viacero ľudí, predajca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá výrobu zadala. Predajca môže poveriť vkladaním tovaru na SAShE aj inú osobu. Osoba vkladajúca tovar na SAShE však musí byť blízkou súčasťou výrobného tímu, resp. musí byť priamo predajcom poverená na vloženie tovaru na SAShE.

Tovar ponúkaný na SAShE môže byť zostavený z kupovaných komponentov alebo súčastí, avšak autorský zásah takejto kompletizácie musí byť vzhľadom na rozsah výrobku zásadný. To znamená, že výsledná hodnota výrobku, musí týmto autorským zásahom zásadným spôsobom vzrásť. Napríklad sa teda môže jednať o kupované tričká, ktoré sú potlačené autorským vzorom. Alebo dvojkomponentové šperky, ak autorským zásahom vznikne hodnota, ktorú ani jeden z komponentov samostatne nemá. Inak povedané, musí platiť, že komponenty sami o sebe neplnia cieľový účel, alebo majú zásadne nižšiu estetickú hodnotu. Prečítajte si tiež príklady, čo na SAShE nepatrí »

Je možné ponúkať aj tovar elektronického charakteru, kedy predmetom predaja je elektronický súbor, napríklad fotografia, obrázok, hudba, video, text. Musí však vždy ísť o súbor, ktorý je dopredu vytvorený a na stránke adekvátne definovaný, teda napríklad nemôže ísť o službu vytvorenia fotografií. Fotografia už musí byť vytvorená a musí byť na stránke k nahliadnutiu, aby zákazník vedel, čo kupuje.

Predajca môže reflektovať na dopyt výroby na zákazku, dohodnúť sa s kupujúcim na detailoch výrobku cez internú poštu na SAShE a následne tovar vystaviť do ponuky pre kupujúceho, ktorý si ho zakúpi cez štandardný nákupný proces. Prečítajte si viac o výrobe na zákazku.

Je tiež možné ponúkať renovovaný a recyklovaný použitý tovar, musí však ísť o úpravu tovaru autorským zásahom. Predajca je povinný upozorniť, že sa jedná o renovovaný použitý tovar.

Na potraviny a drogériu ponúkanú na SAShE sa vzťahuje zvláštna regulácia.

Predaj Materiálu na tvorbu

Na SAShE.sk je možnosť predávať i výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky ručnej výroby a autorského zásahu, musí však ísť o materiál a pomôcky určené na kreatívnu tvorbu. Tieto veci musia byť zaradené v špeciálnej kategórii Materiál, na ktorú sa vzťahujú špeciálne pravidlá: výrobky z tejto kategórie sa nezobrazujú vo vylistovaní všetkých vecí, nezobrazujú sa v časti Najnovšie pridané na úvodnej stránke, nie je možné ich zaraďovať do výkladov ani kolekcií. Fotografie výrobkov z materiálu zakúpeného cez SAShE.sk nie je možné pridávať do sekcie "Toto mám zo SAShE".

Takisto platí, že v sekcii Materiál nie je možné predávať komponenty, ktoré sa dajú považovať za hotový šperk, resp. iný výrobok.

Výška provízie za predaj materiálu je rovnaká, ako v kategóriách ručne robených autorských výrobkov. Treba tiež podotknúť, že systém hodnotenia predajcov, napr. grády, počty predaných kusov, atď. je striktne rozdelený na kategórie Hadmade a Materiál. To znamená, že predané veci z kategórie Materiál nezvyšujú predajcovi postavenie v rebríčku Handmade predajcov a naopak.