Čo na SAShE nepatrí

Tovar na SAShE prechádza priebežnou kontrolou zo strany redakcie. Zároveň každý užívateľ SAShE môže redakciu upozorniť na výrobok, o ktorom si myslí, že porušuje nasledujúce pravidlá. Úplne dole v detaile každého výrobku nájdete link Nahlás porušenie pravidiel, cez ktorý môžete toto upozornenie redakcii poslať.

Tovar bez alebo s nedostatočným autorským zásahom

Na SAShE nie je možné predávať hotový komerčný tovar (systémom "ako som kúpil, tak predávam"), teda klasický maloobchod. Platí to aj pre predaj ručne vyrábaných veci ktoré ste nakúpili od iného predajcu. Výnimku tvorí sekcia Materiál.

 • Je možné predávať výrobky zostavené z masovo-vyrábaných a nakupovaných komponentov alebo súčastí, vždy je však vyžadovaný zásadný autorský zásah predajcu vzhľadom k rozsahu výrobku. Zásadný autorský zásah je taký, ktorý zásadným spôsobom zmení úžitkové, alebo estetické vlastnosti komponentov alebo súčastí, vzhľadom k rozsahu finálneho výrobku.    Minimálny požadovaný autorský zásah vzhľadom k rozsahu finálneho výrobku nespĺňa napríklad kupovaný masívny korálkový náhrdelník, na ktorý autor zavesí jednu korálku. Alebo kupované sako, na ktoré autor prišije brošňu. Vzhľadom na rozsah konečného výrobku nemôže byť takýto zásah považovaný za zásadný. Aby mohli byť upravené kupované sako, či náhrdelník predávané na SAShE, muselo by ísť o celkovú úpravu, ktorá by zásadným spôsobom zmenila ich estetickú hodnotu, napríklad kompletné obšitie aplikáciami a pod. Tak aby prevažným predmetom predaja bola vlastne táto úprava a nie pôvodný kupovaný výrobok.
 • Je možné predávať výrobky vyhotovené z minimálne dvoch komponentov, ak autorským zásahom vznikne hodnota, ktorú ani jeden z komponentov samostatne nemá. Inak povedané, musí platiť, že komponenty sami o sebe neplnia cieľový účel, alebo majú zásadne nižšiu estetickú hodnotu. Napríklad spojenie afro háčika a korálky.  Na rozdiel od toho napríklad kupovaný bižutérny prívesok v podobe sovy zavesený na retiazku nespĺňa minimálny požadovaný autorský zásah.
 • Autorský zásah sa musí týkať samotného primárneho produktu predaja, nie je teda možné predávať akokoľvek kreatívne zabalené, prebalené, naporciované komerčne nakúpené produkty.

SAShE má právo posúdiť tento autorský zásah a na základe toho výrobky predajcu deaktivovať.


Použitý tovar

Na SAShE je možné predávať len NOVÉ = NEPOUŽÍVANÉ výrobky. Je tiež možné ponúkať renovovaný a recyklovaný použitý tovar, musí však ísť o úpravu tovaru autorským zásahom, ktorý je vzhľadom na rozsah tovaru zásadný.

Predajca je povinný upozorniť, že sa jedná o renovovaný alebo recyklovaný použitý tovar.

Tovar s nekvalitnou fotografiou

Fotografia výrobku, ktorá je hlavným predajným nástrojom, musí spĺňať určité technické požiadavky. Výrobok s neostrou, rozmazanou, otočenou, príliš tmavou, či inak nekvalitnou fotografiou môže byť redakciou SAShE deaktivovaný. Výrobky s nekvalitnými fotografiami nedostávajú šancu na zviditeľňovaných miestach.

Na SAShE.sk aktívne kontrolujeme kvalitu produktových fotiek. 
Ak bola vaša vecička deaktivovaná, odporúčame vám prefotiť vaše výrobky a nahrať nové fotky. Vecičku potom môžete znova aktivovať.

Najčastejšie nedostatky produktových fotiek:

 • fotka nie je zaostrená
 • fotka je tmavá a nevidno skutočné farby výrobku
 • na fotke nevidno celý výrobok
 • na fotkách sa odráža blesk
 • na fotkách nie je vidno zapínanie, zadnú stranu výrobku alebo iný dôležitý detail
 • fotky majú príliš výrazný podpis autora (vodotlač) alebo okraj
 • fotka obsahuje rušivé dekoratívne filtre alebo rozmazanie
 • fotky porušujú autorské právo

 

Pár tipov na zlepšenie pre začiatočníkov:

 • výrobok foťte na dennom svetle, ale nie na priamom slnku
 • výrobok foťte na pozadí, ktoré neodráža blesk - laminátové parkety nie sú vhodné, ani stôl zo skla alebo tanier
 • výrobok umiestnite do centra záberu a starostlivo na ňu zaostrite
 • výrobokfoťte z viacerých uhlov tak, aby kupujúci videl aj jej rub/zapínanie/vnútro
 • na fotky nepridávajte žiadne filtre, rámčeky ani ich nerozmazávajte


Ak si chcete prečítať viac o fotení, odporúčame preštudovať SAShE Fotoškolu, kde nájdete články o tom, aké zvoliť pozadie, ako si nastaviť foťák, či ako upravovať fotky. 

Nepredajná ukážka tovaru

Každý vložený výrobok na SAShE musí byť konkrétnou vecou k zakúpeniu/požičaniu. Nie je dovolené vkladať do ponuky rôzne oznámenia alebo tovar, ktorý už neponúkate.

Nie je možné vkladať veci s nulovou alebo nereálnou cenou (výnimku tvoria darčeky k objednávke, pri ktorých to ale musí byť vyslovene napísané).

Ak vec na fotografii už nie je k dispozícii, ale je možnosť vyrobiť podobnú, ktorá sa nemusí 100% zhodovať, napríklad farebne, musí byť toto uvedené v texte. Cena veci musí zodpovedať sume, za ktorú tento nový výrobok ponúkate.

Tovar s nedostačujúcou estetickou hodnotou

SAShE si vyhradzuje právo deaktivovať tovar, ktorý podľa hodnotenia redakcie nespĺňa minimálnu požadovanú estetickú hodnotu pre predaj na stránke. V praxi sa jedná o extrémne prípady, napríklad špinavá lekárska palička do hrdla, pokrčené zviazané mikroténové vrecko a podobné pokusy.

Služby

Na SAShE nie je možné vkladať nezadefinované ponuky služieb. Ponúkaný musí byť vždy konkrétny výsledok vami realizovanej služby v rukodielnej oblasti s konkrétne zadefinovanými vlastnosťami a cenou.

Nie je teda napríklad možné vložiť do ponuky oznam, že obkladáte kúpeľne. Nie je možné ani vložiť do ponuky oznam, že šijete šaty na zákazku bez bližšej špecifikácie a konkrétnej ceny. Do ponuky je možné vložiť konkrétny produkt akého výrobu ponúkate s konkrétne zadefinovanými vlastnosťami (rozmery, materiál, technika) a cenou. Samotné vyhotovenie už potom môže byť uskutočnené na základe podkladov zákazníka, napr. jeho fotografií, jeho textu, jeho farebnej kombinácie atď.

Výnimku tvorí ponuka Kreatívnych kurzov a fotografické služby zamerané na produktové a svadobné fotenie.

Duplicitný tovar

Do ponuky nie je možné vkladať ten istý výrobok viackrát. Ani pod tým istým účtom predajcu, ani pod iným účtom iného predajcu. Nákup ručne vyrobeného výrobku od predajcu a jeho predaj iným predajcom je považovaný za maloobchodný predaj a nie je povolený. 

Hotový, ručne vyrobený výrobok môže mať v ponuke vždy len jeden predajca.

Aj v prípade, že predávajúci spolupracujú na výrobe, môže mať výrobok v ponuke iba jeden z nich.  

Tovar obsahujúci kontaktné údaje

Na SAShE je všeobecne zakázané v texte uvádzať akékoľvek osobné kontaktné údaje predajcu, hlavne odkazy na www stránky predajcu, alebo emailovú adresu. Fotografia výrobku rovnako nemôže obsahovať tieto údaje, ani ako text vložený do fotografie, ani ako vodoznak, ani ako súčasť fotografie napr. obalu výrobku, ktorý tieto údaje obsahuje.

V detaile produktu ani v žurnále nemôžu byť odkazy na iné predajné webstránky. Produkty aj žurnály s takýmito odkazmi budú deaktivované redakciou.

Zákonom požadované údaje sú kupujúcemu zobrazené automaticky v poslednom kroku objednávky ešte pred jej potvrdením a môžu byť súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predajcu.

Vodotlač / watermark

Fotky výrobkov nesmú obsahovať linky na www stránky mimo SAShE. 

Fotky výrobkov môžu obsahovať značku, alebo podpis výrobcu. Podmienkou je, aby bol podpis nenápadný a harmonický. Fotky s dominantným znakom nie sú vhodné do tematických výberov redakcie, výkladov alebo na SAShE Facebook. 

V popise výrobku môže byť uvedený link na webovú stránku fotografa. 

Pokiaľ spolupracujete s fotografom, požiadajte ho, aby vám zaslal fotky bez vodotlačového linku na svoju webstránku. Ideálne sú fotky s nenápadnejším podpisom. 

Tovar porušujúci autorský zákon

Na SAShE nie je možné ponúkať výrobky, ktoré využívajú kópie (=rozmnoženiny) autorského diela autorov, ktorí k tomu nedali súhlas. V praxi sa o kópii dá hovoriť v prípade použitia fotografií a grafických motívov.

Viac o autorskom práve »

Potraviny, drogéria a krmivá mimo svojich kategórií

Pre kategórie Potraviny, Drogéria, Krmivá a doplnky stravy platí na SAShE zvláštna regulácia.

Výrobky spadajúce do týchto kategórií nie je možné vkladať do iných kategórií. Tieto kategórie majú definované pravidlá TU (Potraviny, Drogéria) a TU (Krmivá a doplnky stravy).

Tovar porušujúci etické a morálne zásady

Na SAShE nepatria výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle.

V praxi sa jedná najmä o zobrazenie nahoty a sexuality, nespĺňajúce estetické požiadavky na zobrazenie aktu ako umeleckého vyjadrenia.