Vkladanie a evidencia vecí

Červené menu vpravo hore vám umožňuje spravovať ponúkané výrobky, v rámci vášho obchodu Predajcu.

V sekcii Moje veci nájdete prehľad vašich vecí dostupných na SAShE.sk. Jednotlivé položky predstavujú každú vami vloženú vec na predaj. Ak je vec označená červenou ikonkou LIVE, znamená to, že je v ponuke. Sivá ikonka znamená, že vec sa nezobrazuje v ponuke. Ak má sivý aj text, znamená to, že je vypredaná, teda, že má nulový počet kusov k dispozícii.

Vec je možné kedykoľvek upraviť kliknutím na Uprav. Schovať do archívu kliknutím na Archív. Alebo oživiť kliknutím na Oživ.

Prehľad vecí je možné rôzne filtrovať. Upravovať veci možno po jednej, ale aj rôznymi hromadnými úpravami.

Predtým, než začnete napĺňať svoj Obchod na SAShE.sk, musíte mať vyplnený spôsob zasielania a platby, inak nebudete mať možnosť Pridať vec.