Legislatíva

SAShE je sprostredkovateľom obchodu a samotný nákupno - predajný proces prebieha výlučne medzi predajcom a kupujúcim. Všetky finančné, účtovné a právne záležitosti v nákupno - predajnom procese na SAShE sú teda výhradne na strane predajcu. Ako to teda s príjmami z predaja na SAShE je?

Je potrebná k predaju na SAShE.sk živnosť?

SAShE.sk nenesie právnu zodpovednosť za oprávnenie predajcov k predaju a preto neoveruje ani nekontroluje, či majú všetky oprávnenia pre vykonávanie výrobnej a predajnej činnosti, ani to, akým spôsobom priznávajú zisky z predaja cez internet.

Ide výlučne o individuálnu zodpovednosť každého predajcu, ktorý na webe SAShE.sk funguje ako samostatná fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za svoje aktivity.

Každý predajca nesie zodpovednosť za to, či jeho činnosť spadá pod definíciu podnikania. Teda, či predáva len svoje príležitostné prebytky, ktoré neboli vyrobené za účelom predaja (teda nepodniká), alebo vyrába a predáva opakovane za účelom dosiahnutia zisku (teda podniká). S ohľadom na tieto fakty by mal podniknúť adekvátne kroky a svoju cestu nasmerovať v prvom rade na najbližší Živnostenský úrad, kde dostane odborné rady vzhľadom k svojej situácii (študent, dôchodca, materská dovolenka...).

Neexistuje konkrétna hranica počtu predaných kusov alebo celkového príjmu, ktoré by definovali nevyhnutnosť založenia živnosti. Pokiaľ vaša aktivita na SAShE spĺňa podľa Živnostenského úradu podmienky podnikania, je vo vašom záujme túto záležitosť právne ošetriť. História vášho predaja je na SAShE.sk zaznamenaná a následky sú na posúdení prípadnej daňovej kontroly. 

Najpovolanejšie informácie o živnostenskom podnikaní nájdete na stránke Ministerstva vnútra

Platí sa z môjho príjmu nejaká daň? Ako je to s odvodmi?

Na túto jednoduchú otázku existuje iba komplexná odpoveď. 

Príjmy z predaja na SAShE.sk sú príjmy ako každé iné a preto by každý predajca mal odviesť adekvátnu daň z týchto príjmov podľa svojej životnej situácie. 

Najlepšie vždy spravíte, keď rovno zatelefonujete na infolinku Finančnej správy a spýtate sa povolaných odborníkov.  SAShE Nápoveda nie je dostatočne kvalifikovaným zdrojom informácií.

Životné situácie, z ktorých vyplývajú daňové povinnosti sú rôzne. Môžete byť občan - zamestnanec, živnostník, slobodný umelec, na rodičovskej dovolenke, s.r.o., dôchodca, nezamestnaný, či študent atď. Každá z týchto situácií má iné daňové povinnosti, ktoré nájdete vypísané na webstránke Finančnej správy. 

Stránka Finančnej správy je veľmi nápomocná a obsahuje veľa užitočných informácií a nástrojov. Napríklad hore spomínané sekcie pre Občanov a Podnikateľov a Organizácie, či aj príručky a návodydaňovú kalkulačku alebo informácie o registračných pokladniach či príležitostnom príjme zamestancov

------------

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je tiež závislé od vašej životnej situácie.

Odporúčame vám si pozrieť príslušné sekcie webstránky Sociálnej poisťovne a vašej zdravotnej poisťovne. 

Prečo SAShE nevyžaduje od predajcov oprávnenie na predaj?

SAShE vie, aké ťažké sú začiatky a aké ťažké je prekonať hranicu medzi tým, kedy predajca vyrába len pre potešenie a tým, kedy sa z výroby stáva plnohodnotná náhrada zamestnania. Ak by sme vyžadovali živnosť od každého jedného začínajúceho tvorcu, zobrali by sme mu možnosť skúsiť to, zistiť, či je o jeho tvorbu záujem a dorásť na samotné podnikanie v oblasti tvorby.

SAShE tiež nemá zákonnú povinnosť, právo a ani možnosti vyžadovať, overovať a posudzovať, do akej miery predajca spĺňa všetky zákonom vyžadované náležitosti.

Ako zobraziť Obchodné podmienky a iné povinné oznamy?

Všetky informácie, ktoré chce predajca vo svojom obchode pre svojich kupujúcich zobraziť, je najlepšie nahrať ako Podstránku.

Podstránky sa zobrazujú priamo v obchode predajcu, v ľavom stĺpci alebo v hornom menu. Informácie v podstránkach sú jasne dostupné kupujúcim na jeden klik.

V súčastnosti slovenská a európska legislatíva vyžaduje od správcov e-shopov (predajcov na SAShE.sk), aby pre svojich kupujúcich sprístupnili dôležité informácie.

Je na zodpovednosti každého predajcu, aby sa uistil, či na SAShE predáva v súlade so súčasne platnými zákonmi a nariadeniami.

Kompletné znenie slovenských zákonov nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slov-Lex a európsku legislatívu nájdete na stránkach EUR-Lex

Označenie podnikateľa

 

  - Podnikateľ/SZČO: Predajca označený týmto symbolom má vyplnené IČO

  - Slobodný umelec: Predajca označený týmto symbolom má vyplnené len DIČ