Predaj

Základné princípy predaja na SAShE.sk

SAShE.sk je slovenský portál zameraný na predaj domácej ručne vyrábanej tvorby. Ktokoľvek na ňom môže ponúkať originálne výrobky z jeho vlastnej výroby alebo z výroby tímu, ktorého je úzkou súčasťou.

"Domáca" tvorba je podmienená vlastníctvom slovenského bankového účtu alebo účtu, ktorý si za prevod EUR zo slovenska neúčtuje žiadne poplatky (FIO) a schopnosťou predajcu komunikovať v slovenskom alebo českom jazyku.

Čo je ručná výroba a čo nie, to je predmetom mnohoročných sporov, možete si prečítať definície a príklady toho, čo na SAShE patrí, a čo určite nepatrí.

Každý predajca na SAShE môže zdarma vystavovať neobmedzený počet výrobkov na neobmedzene dlhú dobu. Za určitých extrémnych podmienok však galéria môže expirovať, napríklad ak sa 200 dní neprihlásite na svoj účet, alebo úplne prestanete pridávať veci a zároveň tiež nič nepredáte, alebo vaša galéria nemá žiadnu návštevnosť. Podrobnejšie sa o dôvodoch expirácie dočítate tu.

SAShE v súčasnosti neponúka žiadnu platenú formu zviditeľňovania výrobkov, o neplatených formách si môžete viac prečítať tu.

Do kúpno-predajného vzťahu v procese predaja na SAShE vystupujú výhradne kupujúci a predajca. SAShE má právny vzťah výhradne s predajcom, ktorý sa zaväzuje platiť SAShE provízie za sprostredkovanie predaja. 

Proces predaja prebieha prostredníctvom stránky SAShE a to online objednávkou v systéme, o ktorej je predajca informovaný notifikáciou vo svojom profile na stránke a zároveň aj emailom.
Viac info o predajnom procese »

SAShE si z každého uskutočneného predaja účtuje províziu za jeho sprostredkovanie vo výške 12% (10% pre SAShE + DPH). Provízie sú fakturované hromadne raz za mesiac, ak dosiahli minimálnu výšku 2,- Eurá. Viac info o platbe provízií »