Riešenie problémov s nákupom

Všetky problémy vzniknuté s nákupom alebo doručením vecí je treba riešiť pomocou internej pošty priamo s predajcom, od ktorého ste vec kúpili. SAShE.sk je len sprostredkovateľom predaja a nevstupuje do vzťahu predajca-kupujúci. 

Prevencia problémov - overenie predajcu pred nákupom

Pri nákupe cez internet je veľmi dôležité preveriť si spoľahlivosť predajcu. Každý predajca na SAShE má vo svojom obchode sekciu Hodnotenia predajcu od kupujúcich. Nájdete ju v hornom menu pod titulnou fotografiou každého obchodu.

Pomocou tejto sekcie zistíte, ako boli s predajcom spokojní jeho doterajší zákazníci. V obchode predajcu, v hornom menu pod titulnou fotografiou, je zobrazený aj počet predaných vecí a link na zoznam všetkých predaných vecí.  Na základe týchto informácií máte možnosť si spraviť predstavu o spoľahlivosti predajcu.

Pred nákupom si takisto môžete prečítať Obchodné podmienky predajcu, ktoré má uverejnené vo svojom obchode. 

Ako riešiť problém s nákupom/doručením?

Všetky problémy s nákupom alebo doručením treba primárne riešiť s predajcom, u ktorého ste nakúpili a to prostredníctvom internej Pošty.

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za proces platby a následného zasielania Balíkov výhradne na predajcu, keďže vstupujú do vzťahu Kupujúci - Predávajúci.

 

V procese predaja a zasielania tovaru smerom ku Kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne Predajca.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a zasielania tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí). Od predajcov na SAShE sa očakáva výrazne pro-klienstký a profesionálny prístup. 

SAShE.sk nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho alebo Predajcu.

 

V prípade stratenej objednávky, reklamácie alebo iných problémov, treba komunikovať priamo s predajcom, pomocou internej pošty na SAShE a riešiť problém priamo s ním. Riešenia problémov s objednávkou by mal mať predajca publikované v obchodných podmienkach vo svojom SAShE obchode. 

Ak chcete ako Kupujúci zrušiť svoju Objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená zo strany Predajcu, čo najskôr kontaktujte prostredníctvom internej Pošty konkrétneho Predajcu so žiadosťou o zrušenie Objednávky.

V prípade, že Objednávka už bola Predajcom potvrdená, stále sa môžete pokúsiť o dohodu stornovania prostredníctvom internej Pošty. Výsledok je výhradne vecou dohody medzi Predajcom a Kupujúcim prostredníctvom Pošty na SAShE.sk.