Autorské právo

Autorské právo (angl. copyright) sa podľa autorského zákona vzťahuje na každé dielo, nie je k tomu potrebné žiadne špeciálne označenie diela. Predmetom autorského práva je umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autorské práva sa nevzťahujú na názov diela, nápad, postup, metódy, slogan, značky, symboly.

Každé dielo je chránené autorským zákonom. Kópie = rozmoženiny cudzích diel sú porušením autorských práv a takéto kópie nie je dovolené predávať na SAShE. V praxi sa o kópiách dá hovoriť hlavne v prípade fotografií alebo grafiky.

SAShE.sk nie je povinné posudzovať ani nerozhoduje o tom, či bolo alebo nebolo porušené niekoho autorské právo. Ak vznikne spor ohľadom autorských práv, tento spor sú povinné riešiť dotknuté strany.

Spory ohľadom autorských práv sú vo svete pomerne bežné, trvajú veľmi dlho a verdikty súdov sú pomerne neodhadnuteľné. Ísť cestou registrovania patentov a úžitkových vzorov na ochranu svojich nápadov je pomerne náročné, s neistým výsledkom a oplatí sa zväčša len veľkým nadnárodným firmám. V oblasti rukodielnej tvorby je veľmi ťažké ochrániť konkrétnu techniku, postup, či vzor. Často sú totiž príliš všeobecné a málo špecifické, aby mohli byť ochrániteľné patentom.

Zo skúseností môžeme poradiť, že najlepšou ochranou proti porušovaniu vašich autorských práv je používanie postupov a techník, na ktoré treba určitú dávku zručnosti a talentu, ktoré sa proste okopírovať nedajú. Ak spájate dve korálky, ktoré sa dajú voľne kúpiť alebo je pre vašu tvorbu typický pruhovaný vzor, je veľmi ťažké ochrániť vaše výtvory pred tým, aby boli okopírované. Dokázať, že iný autor vás kopíroval a neprišiel na rovnaký nápad/postup sám od seba, je nemožné.

Netrápte sa, ak iní kopírujú vašu prácu. Začnite sa trápiť, až keď prestanú.

V prípade porušenia všeobecne známych registrovaných obchodných známok (disney, hello kitty), prípadne použitie fotografií, motívov, symbolov, lôg, ku ktorým predajca zjavne nemá zakúpené licencie oprávňujúce ho na ďalší predaj diel z nich vytvorených, redakcia v predajcovom záujme veci deaktivuje.

Zakúpenie obrázku, fotografie, látky, servítky, nie vždy jeho majiteľa oprávňuje na ďalší predaj diel z týchto vecí vytvorených. V praxi je veľmi ťažko dohľadatelné, čo je a čo už nie je chránené, ale zjednodušene platí, že ak použitie známeho motívu zvyšuje hodnotu môjho výrobku, ide o obohacovanie na úkor autora motívu.