P
Divarush

Divarush ma skutočnú dušu bojovníka, ktorá nesmeruje na jasne určený cieľ.

Divarush sa vezie. Divarush sa nechá unášať.