Zlaté Šidlo

Ako ste si už mohli všimnúť, rád pletiem, prepletám a zapletám...a to hlavne kožu.