Vyrobenô rukama.
Reaguje do 3 hodín

Niečo z toho čo robím, lebo ma to baví.

#vyrobenôrukama