P
Krabičky Pingolabs plné experimentov

Ako popularizátor vedy sa na predstaveniach častokrát stretávam s otázkou: Ako si môžem niečo takéto vyskúšať doma?
Preto sa na ňu posnažím odpovedať a vytvoriť krabičky, ktoré budú obsahovať 1 až 3 chemické experimenty.