Tri booodky

Som spisovateľka a ilustrátorka, ktorá svojimi dielami prináša lásku, radosť i krásu :)

Verím, že moje príbehy plné nádeje povzbudzujú dospelých aj deti a smerujú ich tak k šťastnému naplnenému životu...