papierová závislosť

Keď si kupujete niečo od umelca, kupujte si viac než jeho predmet. Kupujte si stovky hodín chýb a pokusov, kupujete si roky sklamania a čistej radosti. Nekupujete si len vec, kupujete si kúsok srdca, kúsok duše a kúsok z niekoho života