rncne

...príroda, jednoduchosť, experiment. To je rncne. Inšpirácia goralským nárečím a oravskou krajinou v jednom slove. Je to priestor pre experiment, hru s materiálom prevedenú do autorských zošitov, zápisníkov, skicárov, či fotoalbumov.