P
Pidi postavičky

Postavičky známe z dávnej aj nedávnej minulosti. Návrhy na Pidi postavičky si sami kreslíme a potláčame v našom malom ateliéri. Vo vedľajšej miestnosti ich šijeme.