U
sashe.sk/letos

galériu plánujem zatvárať, časť vecí sa presunie do galérie sashe.sk/letos

Priatelia, galériu plánujem pomaly rušiť.
Pridávať budem už iba posledné kusy.

Sťahujem sa do novej galérie:
www.sashe.sk/letos

:)