P
textil a maľba
Reaguje do 1 hodiny

Len si tak kráčať lúkou, lesom, svetom.. a všetko si to zaznamenať


Pôvodné meno Miu.