Pred Vianocami sa vždy ohlási mnoho zákazníkov, žiaľ vtedy nie je možné prijať toľko objednávok. Takže, ak by ste niekoho chceli potešiť portrétom na nasledujúce Vianoce, zadajte objednávku už aj teraz.