Sme manželia s tromi malými detičkami, ktorí tvoria už niektorý ten rok. Robíme to ako svoj koníček popri práci a rodinných povinnostiach. Naša ponuka je pestrá, čo do výrobkov aj do farieb :-) Ach keby sa len dali zrealizovať všetky naše nápady ...