P
ker.am

Malá keramická dielňa s veľkou vášňou pre rôzne typy hliny a porcelánu. Ako bývalý IT manažér si razím cez poctivú hrnčiarinu svoju cestu k spokojnosti a slobode :)