U

To, čo drží moje srdce hore, je farebné ticho.Farba je moja celodenná posadnutosť,ktorej zdrojom inšpirácie je v bohatstve prírody.
'Chcela by som maľovať tak, ako spieva vták. '


Pôvodné meno nanka1