Maľovanie nie je môj život. Mojim životom je môj manžel, naši štyria synovia a nad nami drží ochranu náš dobrotivý Boh.
Prajem Vám, aby pohľad na moje obrázky Vám pohladil oko, srdce a nechal čistú stopu vo Vašej duši.