Vybavenie/zamietnutie zákazky

Zákazka sa skladá z jednej, alebo viacerých položiek. Novú zákazku, teda balík, môžete potvrdiť manuálne, alebo si môžete zvoliť možnosť automatického potvrdzovania balíkov.

Zákazka môže byť od registrovaného užívateľa, kedy v detaile zákazky vidíte jeho SAShE meno. Ak namiesto užívateľského mena vidíte “Neregistrovaný”, je to zákazka od neregistrovaného užívateľa

 

Potvrdenie balíka predajcom

Nové balíky/zákazky potvrdzujete manuálne. Pokiaľ zákazku potvrdíte kompletne, znamená to, že máte k dispozícii všetky položky zákazky a potvrdzujete ich predaj kupujúcemu. 

Aktuálne je spustená testovacia prevádzka úpravy nepotvrdeného balíka. Každá zmena musí byť dopredu odkomunikovaná s kupujúcim. Svojvoľné úpravy balíka predajcom budú považované za porušenie pravidiel webu. Kupujúci bude o každej zmene informovaný e-mailom a svoj súhlas so zmenou potvrdí zaplatením / prevzatím balíka. Rovnako mu úprava balíka dáva možnosť balík nepreviazať / neuhradiť.

Pozor! Táto funkcia je spustená len pre obmedzený počet predajcov.

Všetci predajcovia majú pred potvrdením balíka naďalej možnosť znížiť poštovné (až na nulu). Kupujúcemu tak pri potvrdení prídu údaje na platbu v správnej výške.

Ak nemáte všetky položky, môžete potvrdiť, alebo zamietnuť individuálne každú položku. Ak zamietnete všetky položky, balík sa zamietne.

Ak nie ste prihlásený a nevybavíte zákazku do siedmich dní, tak sa vaše konto automaticky prepne do režimu Dovolenka.

Ak niektoré položky zamietnete a niektoré potvrdíte, kupujúci bude informovaný emailom. Má možnosť balík neuhradiť, alebo neprevziať. Je preto dôležité, aby ste mali s kupujúcim túto skutočnosť odkomunikovanú.

V momente potvrdenia balíka predajcom dochádza k Uzatvoreniu obchodu medzi predajcom a kupujúcim, teda momentu, kedy si SAShE nárokuje províziu za sprostredkovanie obchodu.

Pri potvrdení balíka sa odosiela predajcovi aj kupujúcemu sumarizačný email.

Ak predajca ponúka platbu dobierkou a kupujúci si daný spôsob platby aj zvolil, balík po potvrdení prechádza do stavu Čaká na odoslanie.

Ak je zvolený spôsob platby predom, balík prejde do stavu Čaká na zaplatenie. Kupujúcemu sú v sumarizačnom emaile odoslané podklady na platbu, nájde ich vo svojej sekcii Objednávky. Po zaplatení a zaevidovaní platby predajca označuje tento balík ako Zaplatený a prechádza do stavu Čaká na odoslanie.

Po kliknutí na Nastaviť ako odoslaný vám systém ponúkne medzikrok, v ktorom máte možnosť vyplniť adresu na sledovanie zásielky/podacie číslo

Pokiaľ bol balík zasielaný Kuriérom alebo cez Zásielkovňu, dostanete možnosť vyplniť Adresu na sledovanie zásielky. Ak bol zasielaný cez Slovenskú Poštu, systém vám ponúkne možnosť vyplniť Podacie číslo. V prípade, že tento údaj vyplníte, Kupujúcemu bude odoslaný spolu s potvrdením o odoslaní zásielky.

Kliknutím na Potvrdiť odoslanie alebo Potvrdiť bez adresy na sledovanie/ podacieho čísla, balík prechádza do konečného stavu Odoslaný

Automatické potvrdzovanie balíkov

Pokiaľ si zvolíte automatické potvrdzovanie, všetky nové balíky/zákazky sú potvrdené okamžite, automaticky a kompletne. Túto možnosť nájdete v sekcii Nastavenia. Ak si ju zaškrtnete, z procesu vybavovania zákaziek vypadne krok potvrdzovania balíka.

Automatické potvrdzovanie je určené pre zabehnuté obchody s jednoduchším modelom predaja a hlavne pre tie, ktoré majú vo svojom obchode poriadok, teda majú v ponuke len veci, ktoré sú dostupné, alebo ich vedia vyrobiť.

Výhodou tejto možnosti je rýchlosť, nakoľko vám odpadne jeden celý krok a úspešnosť zaplatenia. Kupujúci je motivovaný zaplatiť ihneď, v momente objednávky, v procese nákupu. Priamo v objednávke sa mu zobrazia údaje na platbu. Nie je tam žiadny čas, kedy by si mohol nákup rozmyslieť. 

Automatickým potvrdením balíka dochádza k Uzatvoreniu obchodu, teda vzniká povinnosť predajcu uhradiť províziu za sprostredkovanie predaja.

Pri platbe dobierkou balík po automatickom potvrdení prechádza priamo do stavu Na Odoslanie. Platba prevodom balík posúva do stavu Čaká na zaplatenie. Kupujúcenu sú podklady na platbu zaslané aj v sumarizačnom emaile, ako pri manuálnom potvrdzovaní.

Pozor! Automatické je len potvrdenie zákazky, všetky ostatné kroky, teda označenie balíka ako Zaplatený a následne Odoslaný, musíte potvrdiť manuálne. Takýto balík je samozrejme možné stornovať, tak ako doteraz.

Automatické potvrdzovanie je jediná možnosť, ako zaviesť napr. okamžitú platbu kartou. Vo vzdialenej budúcnosti by na tento spôsob potvrdzovania mali prejsť všetci predajcovia.

 

Zákazka od neregistrovaného užívateľa

Zákazníci môžu na SAShE nakupovať aj bez registrácie. Mnohých odrádzala povinná registrácia, preto predpokladáme, že jednoduchý nákup bez registrácie zvýši počet objednávok. Objednávky od neregistrovaných užívateľov budú prebiehať nasledovne.

Predajca dostane notifikáciu o novej zákazke. Po kliknutí na novú zákazku uvidí namiesto mena užívateľa, „Neregistrovaný“. 

 

 

Po potvrdení objednávky predajcom, kupujúci dostane notifikáciu na e-mail, ktorý uviedol pri objednávke. V e-maili mu zašleme unikátny link Zobraziť stav objednávky, kde môže sledovať konkrétnu objednávku a písať si tu priamo s predajcom.

Pokiaľ by mal predajca otázky k objednávke, môže kupujúceho kontaktovať cez Napísať správu kupujúcemu v detaile objednávky. Odpoveď od neregistrovaného užívateľa príde klasicky do pošty predajcu, kde si môže pozrieť celú konverzáciu.

Kupujúcemu bude o každej novej pošte odoslaná notifikácia na email s unikátnym linkom, kde si môže poštu prečítať , odpovedať na ňu a pripojiť prílohu.

 

Nákup bez registrácie sa viaže k e-mailu, teda pokiaľ si neregistrovaný užívateľ objedná znova a použije rovnaký e-mail, v detaile objednávky si ho budete môcť overiť rovnako, ako registrovaného užívateľa.