Prepojenie so systémom SuperFaktúra

Správu zákaziek a faktúr na SAShE je možné prepojiť so systémom SuperFaktúra. 

Aby ste svoj účet na SuperFaktúre prepojili so SAShE, potrebujete poznať svoj API e-mail a API kľúč. Tieto údaje nájdete po prihlásení sa do svojho účtu na SuperFaktúre v nástrojoch pod záložkou API prístup. Je potrebné vpísať ich do prílušných políčok na SAShE v sekcii Nastavenia, časť SuperFaktúra. 

V prípade, že máte pod jedným účtom na SuperFaktúre prihlásených viacero spoločností je potrebné, aby ste v nastaveniach vyplnili aj Company_ID. Ak máte prihlásenú len jednu spoločnosť, tento údaj nie je potrebné uvádzať.

V druhom kroku vám systém ponúkne možnosť zvoliť si Typ, bežná alebo zálohová faktúra, zvoliť si Dátum na faktúre, aktuálny dátum alebo dátum z dátumu objednávky a uviesť Identifikátor číselníka, ktorý nájdete vo svojom účte na SuperFaktúre v časti Nastavenia - Aplikácia - Číselníky. V SAShE konte sa vám zobrazí po kliknutí na "Zobraz možnosti" vpravo.

Po vložení a uložení týchto údajov budete mať možnosť importovať do SuperFaktúry všetky potvrdené zákazky. Pre importovanie zákazky kliknite v Zákazkách na "Viac možností balíka" a zvoľte si "Importovať do SuperFaktúry". 

Faktúra sa automaticky importuje, bude obsahovať všetky informácie o zákazníkovi, informácie o objednaných položkách a variabilný symbol - tak, ako je to evidované na SAShE.