Ďalšie možnosti balíka

K balíku je cez menu balíka možné:

  • Pred potvrdením balíka je možné znížiť poštovné - až na nula
  • Napísať internú poznámku viditeľnú len pre predajcu
  • Poslať žiadosť o storno balíka
  • Ak balík nie je zaplatený a od potvrdenia už uplynulo viac ako 7 dní, je možné poslať kupujúcemu neosobnú (odosiela ju SAShE) pripomínajúcu výzvu na uhradenie balíka
  • Vystaviť/Upraviť faktúru
  • Uložiť podacie číslo - toto číslo sa zobrazí aj kupujúcemu a ten môže pomocou neho sledovať zásielku
  • Zobraziť prehľadne poštu s kupujúcim
  • Hodnotiť kupujúceho