Hodnotenie predajcu

Každý kupujúci má možnosť vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť s predajcom, u ktorého si vytvoril objednávku. Môže tak urobiť aj vtedy, ak objednávka nebola dokončená a tovar mu predajca neodoslal.

V takomto prípade je možnosť ohodnotiť predajcu sprístupnená až po uplynutí jedného mesiaca od potvrdenia objednávky. Ak bola objednávka odoslaná, kupujúci môže publikovať hodnotenie hneď, avšak najneskôr tak môže urobiť do dvoch rokov od objednávky. 

Ak máte spokojných kupujúcich, odporúčame vám ich vyzvať, aby vám zanechali hodnotenie v profile. Nasmerujte ich do Objednávok pod ikonou "Môj účet", kde sa môžu vyjadriť k spokojnosti s vaším produktom. 

Hodnotenie je verejné, zobrazuje sa v profile predajcu a predajca sa k nemu môže vyjadriť. 

Kupujúci sú o tejto možnosti informovaní v ich sekcii Nápovedy.