Hodnotenie kupujúceho

Každý predajca má možnosť vyjadriť spokojnosť s kupujúcim, alebo naopak upozorniť na neseriózneho kupujúceho, ktorý napríklad neprebral balík na dobierku cez Hodnotenie kupujúceho v detaile objednávky.

Možnosti hodnotenia sú len tieto predvyplnené:

  • Všetko OK
  • Rýchla úhrada
  • Zložitejšia komunikácia
  • Neuhradené vôbec
  • Storno dohodou
  • Neprebratá dobierka
  • Neuhradené v termíne - nakoniec OK
  • Nereaguje na poštu, upozornenie
  • Odstúpenie od zmluvy
  • Reklamácia

Do hodnotenia kupujúceho je použitý aj dôvod, ktorý predajca volí v Žiadosti o storno.

Pokiaľ predajca najskôr udelí hodnotenie kupujúceho v detaile objednávky a potom ho v žiaodsti o storno zmení, uloží sa to hodnotenie, ktoré udelil ako posledné

 

Predajca má možnosť pozrieť si staršie hodnotenia kupujúceho od ostatných predajcov, u ktorých nakúpil.

Hodnotenia kupujúceho si môže pozrieť pri každej novej zákazke, vedľa mena kupujúceho cez Overiť kupujúceho. Kupujúci, ktorý má väčší počet stornovaných objednávok je označený výkričníkom

K hodnoteniam kupujúceho sa môže dostať aj pri oslovení kupujúcim internou poštou cez História kupujúceho.