Dodacie lehoty

Predajca je povinný potvrdiť balík vo svojom záujme v čo najkratšom možnom čase. Ak po pár dňoch predajca balík nepotvrdí, kupujúci môže požiadať o stornovanie.

Ak predajca zákazku nevybaví do siedmych dní, jeho konto sa automaticky prepne do režimu Dovolenka

Predajca je povinný dodržať dohodnutú dobu dodania, podľa nastavenej dostupnosti jednotlivých položiek balíka. Ak majú položky balíka rozdielnu dobu dostupnosti, môže sa s kupujúcim dohodnúť na postupnom odoslaní položiek balíka.

Dôležité: Ak predajca nedodrží dohodnutú dobu dodania, kupujúci má možnosť udeliť mu verejné hodnotenie, ktoré je dostupné a veľmi navštevované prípadnými ďalšími kupujúcimi.

 

Reakčná doba a doba odoslania

V obchode predajcu sa zobrazujú hodnoty, ktoré informujú o tom, ako rýchlo predajca reaguje na poštu, potvrdzuje a odosiela balíky. Tieto hodnoty sa zobrazujú len predajcom, ktorí odpovedajú veľmi rýchlo, na základe skutočných údajov.


Reakčná doba je výsledkom toho, ako rýchlo predajca odpovedá na poštu kupujúcich a potvrdzuje balíky. Výsledná hodnota je kombináciou týchto dvoch hodnôt, pričom do úvahy je braná prevažne väčšia z nich. Pokiaľ výsledná hodnota ukazuje, že predajca odpovedá/potvrdzuje veľmi rýchlo, teda do 1, 2 alebo 3 hodín, v ľavej časti pod jeho profilovou fotkou sa zobrazí info: „Reaguje do 1/2/3 hodín“.


Doba odoslania sa počíta až po zaplatení balíka. Ráta sa osobitne pre rôzne dostupnosti výrobkov na základe balíkov v ktorých bola príslušná dostupnosť najväčšia. Napríklad, ak si kupujúci objedná výrobok skladom a výrobok na objednávku s výrobou do 3 dní, tak sa čas odoslania tohto balíka zaráta k dobe odoslania výrobkov na objednávku s výrobou do 3 dní.

Hodnoty pre dobu odoslania sa zobrazujú v pravej časti pod cenou vecičky. Počítajú sa len pri prvých troch možnostiach dostupnosti:

  •  Skladom: „Zvyčajne odosiela do 1/2 dní po zaplatení“
  • Na objednávku, vyrobím do 3 dní: „Zvyčajne odosiela do 1/2 dní po zaplatení“
  • Na objednávku, vyrobím do týždňa: „Zvyčajne odosiela do 2/3 dni po zaplatení“

 

Pri výpočtoch neberieme do úvahy extrémne hodnoty, teda výsledkom je, ako rýchlo predajca reaguje/potvrdzuje, alebo odosiela väčšinou. Nie je to len priemer jeho časov. Cieľom je, aby bola táto informácia aktuálna, preto sa počíta len určité množstvo posledných správ/balíkov.

V prípade, že predajca nechce, aby bola reakčná doba, alebo doba odoslania zobrazená v jeho galérii, môže ju jednoducho vypnúť cez Nastavenia, v časti "Iné nastavenia".