Barter - výmenný obchod

Barter je možnosť výmeny výrobkov medzi dvoma predajcami bez platenia.

Predajcovia si u seba navzájom po dohode cez správu objednajú výrobky v rovnakej hodnote. Objednávka prebehne štandartným spôsobom, po objednaní však ani jeden predajca objednávku neuhradí, priamo si vzájomne zašlú výrobky.

Obidvaja predajcovia potom uhradia províziu z bartra v rámci svojej bežnej faktúry, ako keby si za výrobky navzájom i zaplatili. Z tohto dôvodu nemôžu mať výrobky nulovú cenu.