SAShE - slovenský handmade design.
Reklama na úvodnej stránke SAShE.sk

Objednávky reklamy sú zasa spustené na mesiac november 2018! Testovacia prevádzka prebehla v apríli 2018. Cena plochy sa pohybovala od 30 do 50 eur, počet preklikov od 80 do 1900. Naozaj veľmi záležalo na fotografiách výrobkov, ako veľmi boli predajaschopné.

 

Ak máte záujem o reklamu pre váš SAShE obchod na úvodnej stránke SAShE.sk, prekliknite sa do záložky Platená reklama v sekcii Moje veci, tu zvoľte podstránku "Úvodná stránka na SAShE.sk" a vyplňte formulár objednávky:

 

1. Vytvoriť vizuál reklamnej kampane

V prvom kroku máte možnosť nastaviť kompletnú podobu svojej reklamy. Zahŕňa krátky popis a výber 3 produktov, ktoré chcete v reklame použiť. Odporúčame zvoliť veci, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo máte v ponuke. 

 

2. Objednať termín

V tomto kroku si môžete vybrať jeden termín na najbližšie dni. Priemerný počet zobrazení úvodnej stránky je 35.000 za deň. Podrobný denný prehľad zobrazení za mesiac marec nájdete v tomto dokumente

 

3. Maximálna suma

Na záver volíte maximálnu cenu, ktorú ste ochotný zaplatiť za daný termín. Minimálna cena kampane na voľný termín je 30 eur. 

 

Reklamná plocha má rozmery 960 x 450 px a nachádza sa medzi sekciami Žurnál a Výklad. Jej vizuál je pevne daný, skladá sa z prfilovej fotky a názvu predajcu, krátkeho voliteľného textu do 120 znakov a troch výrobkov predajcu s názvom a cenou. Obsah reklamnej plochy môže predajca v rámci daného vizuálu ľubovoľne meniť, až do jej spustenia. Počas trvania kampane je možné obsah plochy zmeniť maximálne 3x.

 

 

Plocha sa objednáva na 24 hodín, vždy od polnoci do polnoci. Cena za plochu na daný deň je určená verejnou dražbou

 

Ako prebieha dražba?

 

Prihadzovanie v dražbe funguje systémom zadania maximálnej sumy. Vaša maximálna suma je tajná, verejná je vždy len výsledná cena kampane v danom termíne. Výsledná cena je vždy o 1 euro vyššia ako druhá najvyššia ponuka. Kto ponúkne najvyššiu maximálnu sumu, ten plochu získava. Za termín zaplatí vždy výslednú cenu, nie svoju maximálnu sumu. Ukončenie dražby je 12 hodín pred začiatkom reklamnej kampane, teda vždy o 12:00 hod. v predchádzajúci deň. 

 

Každý predajca môže získať len jeden termín. Ak iný predajca ponúkne na daný deň vyššiu sumu, termín bude pôvodnému predajcovi zrušený. Môže si objednať tento termín znova alebo zvoliť iný. O zrušení termínu bude predajca informovaný SAShE poštou. Ak je ponúknutá rovnaká maximálna suma ako suma, ktorú ponúkol iný predajca skôr, svoju sumu môžete navýšiť alebo zvoliť nový termín. 

 

Príklad › Termín je voľný. Predajca 1 ponúkne maximálnu sumu 50 eur. Minimálna cena voľného termínu je 30 eur, tá svieti pri danom termíne. Predajca 2 ponúkne maximálnu sumu 40 eur. Obratom dostane notifikáciu, že jeho ponuka je nižšia ako suma, ktorú ponúkol iný predajca. Aktuálna výsledná suma sa následne zvýši na 41 eur. Termín stále patrí Predajcovi 1. Predajca 3 ponúkne na tento termín maximálnu sumu 60 eur. Termín získava Predajca 3 a výsledná suma je 51 eur.

 

Dôležité informácie na záver

 

Objednávka reklamy je záväzná a nedá sa žiadnym spôsobom zrušiť. 

Poplatok za reklamnú kampaň bude obsahom nasledujúcej faktúry za provízie, teda 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Suma je vrátane DPH.

Ak ste český predajca a máte vyplnené IČ DPH, tak sa vám na faktúre od SAShE s.r.o. zobrazí suma bez DPH (rovnako, ako v prípade provízie). Ak ste český predajca a nemáte vyplnené IČ DPH, tak sa vám na faktúre zobrazí suma vrátane DPH.

V prípade výpadku stránky, ktorý by bol dlhší ako 30minút, bude predajcovi vrátená alikvótna časť ceny kampane.

Súčasťou kampane budú verejné štatistiky počtu preklikov. Po ukončení kampane bude všetkým predajcom SAShE.sk k dispozícii súhrnný počet klikov pochádzajúcich z reklamnej plochy. SAShE žiadnym spôsobom negarantuje počet preklikov alebo zákaziek.

Počet preklikov zahŕňa všetky kliknutia, ktoré viedli z reklamy na úvodnej stránke do vášho obchodu, do detailu výrobku z plochy a následné kliknutia na iné výrobky. Ak sa užívateľ preklikne z reklamy do detailu výrobku a následne klikne na ďaľšie 4 výrobky, výsledný počet preklikov je 5.

 

SAShE. sk si vyhradzuje možnosť zrušiť celú reklamnú kampaň počas jej trvania, ak odozva návštevníkov (počet preklikov) nedosiahne minimálne stanovenú hranicu. V prípade zrušenia kampane bude predajcovi vrátených celých 100% z ceny kampane. Na tomto odkaze nájdete kompletné obchodné podmienky.