Potvrdenie objednávky a uzatvorenie obchodu

Zaslaním objednávky kupujúci záväzne informuje predajcu o svojom záujme kúpiť vybrané výrobky. Objednávka sa stáva záväznou zo strany predajcu až potvrdením tejto objednávky predajcom, keďže objednané balíky sa môžu skladať z viacerých položiek, ktoré predajca vo výnimočných prípadoch nemusí mať všetky k dispozícii. Predajca preto potvrdí balík KOMPLETNE, alebo môže v balíku VYKONAŤ ZMENY. Pred potvrdením môže zamietnuť len niektoré položky, alebo ak už nemá k dispozícii žiadny výrobok, môže zamietnuť celý balík. O každej zmene bude kupujúci informovaný emailom.

V prípade vykonania zmien v objednávke príde kupujúcemu na email informácia o tom, ktoré položky predajca nemá k dispozícii. Kupujúci má možnosť neuhradiť, alebo neprevziať takýto nekompletný balík.

Samotné uzatvorenie obchodu môže nastať buď tak, že predajca záväzne kompletne potvrdí záväznú objednávku kupujúceho alebo tak, že predajca záväzne potvrdí len niektoré dostupné položky v záväznej objednávke kupujúceho. Následne sa kupujúci rozhodne či uhradí alebo neuhradí/nepreberie túto nekompletnú objednávku.

Za proces platby a zasielania tovaru je zodpovedný výhradne konkrétny predávajúci a kupujúci. SAShE.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu balíkov zo strany kupujúcich, ani za ich zasielanie zo strany predávajúcich.