Objednávka od viacerých predajcov

Tovar na SAShE kupujúci objednáva vždy od konkrétnych predajcov. SAShE nemá žiadny centrálny sklad ani nezlučuje objednávky od viacerých predajcov do jednej.

V momente objednania tovaru od viacerých Predajcov sa táto automaticky rozdelí na jednotlivé balíky. Každý z týchto balíkov potom žije svojim životom, kupujúci platí za každý balík zvlášť, a takisto mu každý balík bude doručený zvlášť. Na každý balík sa tiež vzťahujú osobitné lehoty dodania.

Znamená to tiež to, že sa na každý balík napočítava zvlášť i poštovné. Z princípu fungovania SAShE, teda že neexistuje žiaden centrálny sklad výrobkov, ale výrobky vám posielajú priamo ich autori, nie je žiaľ s týmto faktom možné nič urobiť.