verím, že Boh je láska a láska (milovať Boha a blížneho) by mala byť cieľom nášho života :-)

kresťanské a iné darčekové predmety

GOD BLESS YOU! JESUS LOVES YOU!

Kategórie