tvorím si v dielničke, ale neobťažujem svojimi vecami tento virtuálny priestor

°°°SOM°°REMESELNE°°ZRUČNÁ°°°°°SOM°
°°AJ°°KREATÍVNA°°°°°°MÁM°°30°°ROKOV°
°TVORIVEJ°PRAXE°°°TU°°KUPUJEM°LEBO°
°°°°°VÁS°°°PODPORUJEM°°°ALEBO°°°°°°°
°°°°°POTREBUJEM°°°MATERIÁL°°°°°°°°°°°