gemerka-dobrovička...
Reaguje do 3 hodín

kresba, maľba, grafika, ba i drobná plastika...