AT

Som kreatívny fušer. Všetkým fušujem do remesla pre vlastnú potrebu. A podporujem kúpou tých, ktorým to ide lepšie :-)