my handmade products

Lásku k umeniu a vzťah k ručným prácam som dostala do vienka od svojich skvelých rodičov. Od malička som vyrastala v rodine, kde výtvarné umenie bolo súčasťou nášho každodenného života. Vyrábam milé drobnôstky rôznymi technikami z rôznych materiálov.