Z OBDIVU K SUROVEJ JEDNODUCHOSTI STAVIEB.

BRUT je osobným projektom, ktorý prostredníctvom jednoduchých ilustrácii zachytáva hrubosť a kolosálnosť architektúry brutalizmu.

Moje kategórie