tvorené na slávu nášho Boha

Aleluya! Toto španielske slovo pôvodne pochádza z Hebrejčiny a znamená "chváľte Boha."

To sa stalo srdcom našej tvorby.
Tvoriť s radosťou a láskou na slávu Bohu!

Naše plátené tašky, vrecká, tričká či poháriky nesú práve toto posolstvo.