ALDANA

„Vyrobenú vec môžeme milovať len potom, keď už existuje, ale vytvorenú vec milujeme už pred jej vznikom.“ (Chesterton)