P

Afinito je výslednica hodnôt. Hodnôt, ktoré sa tu premietnu do konečného diela. A čo vznikne? Patchwork, hačky, hračky, hojdačky, stojany, hačkovačky, a raz možno aj tiffany. Keramika, gauče, pufy, sedačky...
a :)na konci si povieme:) finito.

Informácie

Sv. Otec František (Štvrtok, 14.6.2018) :

Čo je viac neplodné ako púšť?
A predsa proroci hovoria, že aj púšť ZAKVITNE, vyprahnutá zem sa NAPLNÍ vodou. Práve toto je prísľubom Boha.
Diabol si želá neplodnosť, chce, aby sme nežili pre darovanie života iným, ale iba pre seba.
Egoizmus, pýcha, márnivosť, vykrmovať si dušu bez toho, aby sme žili pre iných. Diabol dáva rásť burine egoizmu a robí nás neplodnými. Boh je však PLODNÝ.