žena , ktorá verí,
že vždy môže byť
lepšie ako včera


Pôvodné meno Gajerka