Madame Déjàvu - headwear & fashion

„Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezmizne.“ Audrey Hepburn

„Žena, ktorá sa zdobí, plní len svoju povinnosť.“ Joseph E. Renan

„Bývavalo, že ženy nosievali čosi nevýslovného… čo nosia dnes, nestojí jedným slovom za reč.“ Chevalier Maurice

DOVOLENKA do 1.5.2020