GB
U Verušky Bobekovej

Veruška je mama, dospelá i malá. Miluje veci cítiť, ovoniavať ich i im načúvať. Zo všetkého má najradšej vôňu svojho syna a dotyk vetra na koži. A tiež rozprávky, ktoré rada sama vymýšľa a kreslí. Veruška potajme verí, že je rozpravkárka.