P

Vyrábam stolové lampičky z rôznych starých materiálov z kombináciou vodovodných trubiek. Je to naprostý originál žiadna sériová výroba. Každý kúsok je jedinečný.