SE
Obchod je o hodnote, ktorú poskytnete zákazníkovi, nielen o predaji.